کلبه احســــــــــاس

[ #کــآربَرآ شیکـــ × #پُستـــ هــآ تیکـــ × #هَمِگــی آنتیکــــ × جنبِهـ نَدآری : " سیکـــ تـیـــر " ]http://upload.tehran98.com/upme/uploads/774da624d3341f961.gif


نوشته شده در دوشنبه 13 آبان 1392 ساعت 06:09 ب.ظ توسط مژگان دلنوشته های تو برای من | |
خِیلیآ خُوآستَن مآرُو +زَمین+ بِزَنَن

اَمآ حِیفـ کِـ نِمیدُونَن بِزَنَن زَمین +هَوآ+میرِهـ

(:

388vjuqqxo5bxykfn0ko.png

نوشته شده در یکشنبه 24 اسفند 1393 ساعت 03:46 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |

مَنو میندآزی تو گله گُرگآ وَلی مَن بَرمیگَردَم بآ رَهبَری اونآ.. (;


منُ نگا


نوشته شده در یکشنبه 24 اسفند 1393 ساعت 03:44 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |
زِندِگــی کِه کَردَنــی%E3%83%A2%E3%83%8E%E3%82%AF%E3%83%AD%E3% بود اینْ شُد روزِگارِمــونْ記号 のデコメ絵文字
 
✘وای بِـه حالِ جــونْ کِــه دادَنیِـــه%28%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AB%

凸 (︶︵︶) 凸

            tumblr_nb78lhHDCM1rmf3v1o1_400.gif

نوشته شده در یکشنبه 24 اسفند 1393 ساعت 03:41 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |

!.. ﻣــــــــَــﻐﺮﻭرای ﺍِﻣــــــــْـــــــــــــــــﺮﻭﺯ

ﺧـــــُـــﻮﺭﺩ ﺷــــــُــــﺪِﻩ ﻫــْـــﺎﯼ ﺩﯾـــْـــﺮُﻭﺯَن....

نوشته شده در سه شنبه 28 بهمن 1393 ساعت 12:25 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |

☜❂✘مَــــن تـــو فِکــــرای خـــــوب واســـــــه 【خـــــــوشبَخـــــتیت】

تـــــــو پـِـــــی لــــاس زَدن بــــا پســــر

【 پــُــشت خَطــّـــیـــت】✘❂☞

【پس برو گمشو】×√

نوشته شده در سه شنبه 28 بهمن 1393 ساعت 12:24 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |

مغــــرور وخـــودشیفتهـ نیســـــــــــتیم ولی

یــآدگرفتیم تو زندگـــیمون منــــت اَحـــدی رو نکشیمـ...

خــــــــــداحافظـ ـــ تو فرهنگــ لغـــ ــت ما جــوابــش فقطــ یکـــ کـــلمـــســ ــ ـت...

 
بســــ ــــــــلآمــ ـــــ ـــتـــــ  همیــــــــن.

نوشته شده در سه شنبه 28 بهمن 1393 ساعت 12:23 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |

×مــــا ســوُســول شـــما Lat ×

×مــــا FreSh شمــــا Hot ×

×امــــا فــازمون بشــــه Qat ===> با دنیامــــون میـــکنیم cut ×


نوشته شده در سه شنبه 28 بهمن 1393 ساعت 12:22 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |
دُخـتــِـِـِـِـِـِـِـِـِری کـهـ از غـیـرت خوشــِـِـِـِـِـِـِـِـِش نـیـ ـآاد
.
یـهـ جـِـِـِـِـِـِـِـِـِای کــِـِـِـِـِـِـِـِـِارِِِِِِِِِِِِِِِش مـیـلـِـِـِـِـِـِـِـِـِنـگـهـ -__-

18100648140785009412.jpg

نوشته شده در سه شنبه 28 بهمن 1393 ساعت 12:17 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |
★دنیــــای تـو چیـــه★?⇙
⇜پـــول،مـاشـــین،هــــــی خوشـــی⇝
⇙دنیـــاے مـــن چیـــہ?⇘
⇦یه فکــر واســـه خـــودکشـــــْی⇨
↷هـــه↶
✘دنیــــای ما از هَـــم سَــواســـت✘
☜▲ارههههههههههه اینجوریاس▲☜

Payamak_Jadid_Tike_Dar.jpg


ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــــــــﯽ ♝ﺍﺻـﻦ ﻧـﮕـﺬﺷــــــــــــــــﺖ♝
ﺍﻣـﺎ ﻣـﺎ ﺍﺯﺵ
ﮔـﺬﺷــــــــــــــــﺘـﯿـﻢ ...!!
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــــــــﯽ ﻫـﻢ ✧ ﺑـﺪ ✧ﮔـﺬﺷـﺖ ... ✧ﺳـﺨــــــــــــــــﺖ ✧ﮔـﺬﺷـﺖ ...ﺑـﺎ ✧ﺩﺭﺩ✧ ﮔـﺬﺷـــــــــــــــــﺖ ...
ﯾـﻪ ﺷــــــــــــــــﺒـﺎﯾـﯽ ✘ﺩﺍﺩ✘ ﺯﺩﯾـﻢ ﺍﻣـﺎ ﺟــــــــــــــــﺰ ﺩﻟـﻤـﻮﻥ ﻫـﯿـﭻ ﮐــــــــــــــــﺲﺻــــــــــــــــﺪﺍﻣـﻮﻧـﻮ ﻧـﺸــــــــــــــــﻨـﯿـﺪ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــــــــﯽ✘ ﻫـﻤـﻪ ﭼــــــــــــــــﯽ✘ ﺑـﻮﺩ ﺍﻟـﺎ ✘ﺍﻭﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎﯾـﺪ ﻣـﯿـﺒــــــــــــــــﻮﺩ ✘...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــﯽ ﻫـﻮﺍ ﻋـﺠـــــــﯿـﺐ ﺩﻭﻧـﻔـﺮﻩ ﺑـﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫـﻤــــــــﻮﻥ
ﺷـﺒـﺎ ﻣـﺎ ﺑـﻮﺩﯾـﻤـــــــــﻮ ﺗـﻨـﻬـﺎﯾـــــــــﯿﻤﻮﻥ ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـــــــﯽ ﻧـﻔـﺴـــــــﻤـﻮﻥ ﺑـﺮﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﯾـﻦ ﻫـﻤـــــــﻪ ﺑـﻐــــــــﺾ ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﻧـﻔــــــــﺲ ﮐـﻢ ﺍﻭﺭﺩﯾـﻢ ... ﺍﻣــﺎ ﺩﻭﻭﻡ
ﺍﻭﺭﺩﯾــﻢ ...!!
ﯾـﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾــــﯽ ﻓـﻘـــــــﻂ ﺯﻧـﺪﻩ ﺑـﻮﺩﯾـﻢ ... ﺯﻧـﺪﮔـﯽ ﻧـﮑـــــــﺮﺩﯾـﻢ ...
ﯾـﻪ ﺷﺒـﺎﯾـﯽ ﺯﻧــﺪﻩ ﻫـﻢ ﻧـﺒـﻮﺩﯾـﻢ ﻓـﻘــــــﻂ
ﺑـﻮﺩﯾــــــﻢ ....ﻫـﻤﯿﻦ
1396804172041.jpg✔✔مُواضــِـــــبـْــــ بـــــــــــــــــــــآشْ . . .ابجی،،
 

  ✔بـــــــــــــہ اُونـــــــــــــے کہ میــــــــــگـــــے °•.


           .•°+√ دآدآشْ √+°•.


     ،،  فـــَـــــــــــــــــرْدآ نگی
آخ...
یَواش..

186320-12a533cff8a60ee4fb3f53bc584fa4d8-
✘ شـــــــِكل مَنْ بــــــــــاش هَر شَبـ بِمیـرْ..
فَرداشْ بــــــــــیــدار شـــو اَز سَـر بِگیــــــــــــر..

زِندـگــى رو چَن خَطـ بِــــــــــبین..
هَــر چــــــــــى كــَــم داشــــــــــت اَز حَق بـگــــــــــیر!نوشته شده در دوشنبه 13 بهمن 1393 ساعت 02:15 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |
↫ﻏـُــــــــــــﺭﻭﺭم ↬

??☜ﺍِﻣــــﭙــﺮﺍﻃـــــﻮﺭﯼ ﺑـــُـﺰﺭﮔـــــ ﺍَﺳـــــﺖ ﮐـــــــــﻪ

             ﺑـــِﻪ ﭘـــ??ــــــــــﺎ ــــے

ﻫــــــــــــــﯾﭻ ﮐــــَﺲ ﺳــُـﻘﻮﻃــــ نمیکنــــــد☞??

51z2bx3n1dfh0qafgqe.jpg↫تـُو اِسـ ـمِ تَـ ـمـ ـامِ هَـرزِگـ ـے هـایـت را ‍✘آزادے✘
گُـ ـذاشـ ـتـے↬₪●

↩☜وَلـے مَـنْ هَـرزِگـ ـے هـایـت را مـیـ ـزارَم بـہِ پـاے
✘اِرثِ مـَادَریـ ـتْ✘↪

eHlPTHNtLr.jpg

※↙ﺟـــﺎےِِ ☜ ﻓــُــــحــش☞ ےِ ﺧــَــﻂ ﺑــِـگـَـﻢ ﺍَﺯ ﺁﺧــَــﺮِﺵ↘

↙ﺍِﺭﺍﺩَﺕ ﺩﺍﺭَﻡ ﺑـــــــــــﻪ ↫ ﺩُﻧـــــﯿــﺎ ↬ و ↙ ﻣــــــﺎﺩَرِش ↘

sangin-1.jpg


ﭘِﺴَﺮﺟـﻮﻥ ✘...
ﺟــــﻨﺪﻩ ﺑﺂﺯــﮯ ﺑُﮑُﻦ ✔
⇝ﻭﻟــــــــــﮯ ⇜
ﺑﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻋﺸﻖ ,
ﺟـــــــﻨﺪﻩ ﺳﺂﺯـــــــﮯ ﻧــَﮑُــــــﻦ
☜ ﺁﺩَﻡ ﺑــﺎﺵ ☞
ﺩُﺧﺘَﺮﺟـﻮﻥ ... ✘
ﺗﻮﻡْ ﺣَﻮﺍﺳِﺖ ﺑﺎﺷﻪ،
★ ﭘِﺴَﺮﮮ ﮐﻪ ﻋﺎﺷِﻘِﺘﻪ ★
ﻣﯿﺒَﺮَﺗِﺖ ﺧﻮﻧـﻪ ﺑـــــَــﺨـﺖْ ✔
⇜ﻧـــﻪ ⇝
ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﮯ ﺭﻭﮮ ﺗَــــــﺨـﺖ ✘نوشته شده در دوشنبه 13 بهمن 1393 ساعت 02:12 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |
☜دم خودم گرم كه
⇦نه فیكم✘
⇦نه آس♠
⇦نه خاص♥
☜من اینم↓
⇦یه دیوث با كلاسツ

مخلصیم ←_←*^▁^*
با تشکر♕♛♠

9i0rzkzpyfg9813zmd6.jpg

نوشته شده در دوشنبه 13 بهمن 1393 ساعت 02:11 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |
❂✘ →♂......مـــــــثــلا ماله مــــــــنه.....

 ادا و اتــــــــــفارش و قهرو اشــــــــــــتیش مال ماســـــــــــــت

خوشگذرونــــــــــــــیاش و قـــــــــهه قهه زدناش ماله رفـــــــــــــیقامون...

          "فــــــــاک لاو"→ ❂

97339118657127237410.jpeg

نوشته شده در دوشنبه 13 بهمن 1393 ساعت 02:08 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |
☜ مــــــــــن ↯↯ ♚₰✯↬
☜ اگه کم حرفم ✦ ♚₰✯↬
☜ اگه یکم تخسم✦ ♚₰✯↬
☜ اگه یکم سردم ✦ ♚₰✯↬
☜ اگه یکم مغرورم✦ ♚₰✯↬
 ☜ اگه اعصاب ندارم✦ ♚₰✯↬
☜ اگه همیشه تنهام ✦ ♚₰✯↬
☜ اگه همیشه رک بودم✦ ♚₰✯↬
☜ اگه به همه بی اعتمادم✦ ♚₰✯↬
☜ اگه روی خوش نشون نمیدم✦ ♚₰✯↬
☜ اگه بهم نزدیک شدی و دورت کردم ✦♚₰✯↬

       ←✘دلیل نمیشه که بیمعرفتم ✘→ ✯↬

            ✪✘ فقط بخاطر اینه که ↓↓↓♚₰

اینقدر از دوست و دشمن ضربه خوردم که دیگه حوصله ی خودمم ندارم ✘✪ ✯↬
✘☜ﻣَـﻦ ☞ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـﺂﻫـﺮ ﺑـﮧ ﮐـﺴـﮯ ﮐـِﮧ ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ
ﻧـﻤـﮯ ﮐـﻨـﻤـ ✅✅✘✘
﹏♥﹏ﭼـُـﻮﻥ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـﮯ ﺩﻫـﻢ ﻧـﺴـﺨـﮧ ﺍﯼ ﺍﺻـﻠـﮯ ﺍﺯ
ﺧـﻮﺩﻣـ ﺑـﺂﺷـﻢ ??﹏♥﹏
↯♨↯ﺗـﺂ ﻧـﺴـﺨـﮧ ﺍﯼ ﺟـﻌـﻠـﮯ ﺍﺯ ﺷـﺨـﺼـﮯ ﺩﯾـﮕـﺮ.....❎??.↯♨↯
♬◐◐مَــــن خـــودَمَــــمْ✓

40419675568537026567.jpg


نوشته شده در دوشنبه 13 بهمن 1393 ساعت 02:05 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |
1402251474373760_large.png
 
+بَعضیــآمـ هَستَنـ کـهـ بــآیَد بِزَنَنـ بهـ چـــآکـ تــآ نَرَفَتَنــ بــــهـ فـــ×ـآکـ

نوشته شده در دوشنبه 13 بهمن 1393 ساعت 02:03 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |

اگه سک.ســـ

نشونیه روشن فکریه....

پس من یه عقب مونده ذهنی ام


55851728154866437135.gif


نوشته شده در دوشنبه 13 بهمن 1393 ساعت 02:03 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |