تبلیغات
کلبه احســــــــــاس - هـیـســـ
کلبه احســــــــــاس

[ #کــآربَرآ شیکـــ × #پُستـــ هــآ تیکـــ × #هَمِگــی آنتیکــــ × جنبِهـ نَدآری : " سیکـــ تـیـــر " ]i413141_11.gif (242×58)

هـیـســـ

هـیـچـی نـگـو

صـدای تــو را بـاد هـمــ نـبـایـد بـشـنـود

تـمـامــ وجـود تـو مـالـــ مـنـــ اسـتــ

مـردمــ مـیـگـویـنـد حـسـودمــ

تـو مـیـگـویـیـــ دیـوانـهــ امــ

امـــا مـنــــ عـاشـقـمــ

بـگـذار هـرچـهــ مـیـخـواهـنـد بـگـویـنـد

عـشـقـــ

حـسـادتــــ

دیـوانـگـی

امــــــا ... تـو بـخـنـد تـا بـبـیـنـی چـطـور بـرایـتــــ جـانــــ مـیـدهـمــhttp://upload.tehran98.com/upme/uploads/a4580efd98fad3981.gif


836803.jpg

دوسـتـتــــــــــــــــــ دارمــ

i413141_11.gif (242×58)نوشته شده در جمعه 20 دی 1392 ساعت 06:32 ب.ظ توسط مژگان comment | |