تبلیغات
کلبه احســــــــــاس - ســهـــم ِ
کلبه احســــــــــاس

[ #کــآربَرآ شیکـــ × #پُستـــ هــآ تیکـــ × #هَمِگــی آنتیکــــ × جنبِهـ نَدآری : " سیکـــ تـیـــر " ]

اگــه ســهـــم ِ مــن نیســــتی
بگـــو هســـتی سـهـــم ِ کــــــی؟! 


http://upload.tehran98.com/upme/uploads/a269cf7e83496eb75.jpg

نوشته شده در یکشنبه 29 دی 1392 ساعت 03:42 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |