تبلیغات
کلبه احســــــــــاس - پــړچــم
کلبه احســــــــــاس

[ #کــآربَرآ شیکـــ × #پُستـــ هــآ تیکـــ × #هَمِگــی آنتیکــــ × جنبِهـ نَدآری : " سیکـــ تـیـــر " ]

cd225d20d169f7dbb6a03110794e3da9-425

پــړچــم باڵا
بــנ خـgاه بـﮧ ﮚـا

نوشته شده در دوشنبه 11 فروردین 1393 ساعت 01:41 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |