تبلیغات
کلبه احســــــــــاس - خیــلیا میـخواטּ
کلبه احســــــــــاس

[ #کــآربَرآ شیکـــ × #پُستـــ هــآ تیکـــ × #هَمِگــی آنتیکــــ × جنبِهـ نَدآری : " سیکـــ تـیـــر " ]

ed5506d4afa87cee1cfb3a0504552cf2-425

خیــلیا میـخواטּ بـا ما بـاشـטּ ..
امـــا زوده واسـشوטּ بخـواטּ انقد بـالا بـاشـטּ ..

نوشته شده در دوشنبه 11 فروردین 1393 ساعت 01:43 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |