تبلیغات
کلبه احســــــــــاس - بــِ سَلـآمَتی خُودَم
کلبه احســــــــــاس

[ #کــآربَرآ شیکـــ × #پُستـــ هــآ تیکـــ × #هَمِگــی آنتیکــــ × جنبِهـ نَدآری : " سیکـــ تـیـــر " ]

15690434973127812431.jpg

بــِ سَلـآمَتی خُودَم کـِ بـآ هَرکی خوب بودَم بآهآم بَد شُد!
بــِ سَلـآمَتی خُودَم کـِ پُشتَم کُسُ شِر زیآد گفتَن اَمامن بَـدِکَسیو نَگفتَم!
بــِ سَلـآمَتی خُودَم کـِ بآکَسی نَبودم أماگفتَن یارو بآ هَمِه تیکـ میزَنه!
بــِ سَلـآمَتی خُودَم ک مَستَم ب یادشُ سَگیِ عَرَقِش!
بــِ سَلـآمَتی خُودَم کـِ إینروزآ بآ "خُودَمَم" تَموم کَردَم!

نوشته شده در دوشنبه 11 فروردین 1393 ساعت 12:45 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |