تبلیغات
کلبه احســــــــــاس - سَـلـآمَـتـےِ פֿـوכِمـوטּ
کلبه احســــــــــاس

[ #کــآربَرآ شیکـــ × #پُستـــ هــآ تیکـــ × #هَمِگــی آنتیکــــ × جنبِهـ نَدآری : " سیکـــ تـیـــر " ]

█سَـلـآمَـتـےِ פֿـوכِمـوטּ ڪـہ سـآل عَـوَضْــ ڜُـכ█

█ولـے פֿـوכِمـوטּ نَـہ█

█سَـلـآمَـتـےِ פֿـوכِمـوטּ ڪـہ سـآل عَـوَضْــ ڜُـכ█

█ولـے כوسـتـآمـوטּ نَـہ█

█سَـلـآمَـتـےِ פֿـوכِمـوטּ ڪـہ سـآل عَـوَضْــ ڜُـכ█

█ولـے כُڜـمَـنـآمـوטּ نَـہ█

█سَـلـآمَـتـےِ פֿـوכِمـوטּ ڪـہ سـآل عَـوَضْــ ڜُـכ█

█ولـے مُـפֿـآطـبـآمـوטּ نَـہ█

█سَـلـآمَـتـےِ פֿـوכِمـوטּ ڪـہ سـآل عَـوَضْــ ڜُـכ█

█ولـے כوسـتـیـآمـوטּ نَـہ█سَـلـآمَـتـےِ פֿـوכِمـوטּ ڪـہ

بـآیـد بِـفَـہْـمـیـזْ ســآل عَـوَضْــ مـیـشـہ

وَلـے هَـمـہ چـیـز نَـہ ...
http://www.gigpars.com/upload/0c5m_1393.gif

نوشته شده در دوشنبه 11 فروردین 1393 ساعت 02:10 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |