تبلیغات
کلبه احســــــــــاس - قـــانـــوندارد
کلبه احســــــــــاس

[ #کــآربَرآ شیکـــ × #پُستـــ هــآ تیکـــ × #هَمِگــی آنتیکــــ × جنبِهـ نَدآری : " سیکـــ تـیـــر " ]
03574822764441918745.png


مرد بودن قـــانـــوندارد!شکلک قلب 7361

شکلک قلب 3261الکے نیستـ ! بایـد محکمـباشے ،علامت شماره 2

شکلک قلب 7363متیـن باشے ، یکـ دل باشے ویکـ رنگـ !شکلک دخترانه 5254

شکلک 37بایـد با تمامـ توانتـ تکیـﮧ گاهـ شوے ! بایـد درد دلبشنوے !شکلک 397

شکلک قلب 7333آرامشببخشے ! بایـد بغـض هایتـ را بخورے ...شکلک دخترانه 5252

شکلک دخترانه 5246بایـد سنگیـن باشے ! یاد بگیرےپـدرے کنے !شکلک قلب 7368

شکلک قلب 7370زمیـن بایـد لذتـ ببرد از اینکـﮧگامهاے تــو را مے پذیرد !

و پر رنگـ تر از همـﮧ ے ایـن ها،بایـد مـرد باشے !علامت شماره 1564نوشته شده در چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393 ساعت 09:19 ق.ظ توسط مژگان نظرات | |