تبلیغات
کلبه احســــــــــاس - ایــבز
کلبه احســــــــــاس

[ #کــآربَرآ شیکـــ × #پُستـــ هــآ تیکـــ × #هَمِگــی آنتیکــــ × جنبِهـ نَدآری : " سیکـــ تـیـــر " ]

פֿـوبـﮯ ڪِـﮧ ایــבز نـבارِه

بُـڪُـنـیـב...

============

زَבم ڪنار واســه بعـــבیا واسه بَنگیـــا

واســه رَבیــــــــــــــــآ..!


text_pic_2_.jpg

نوشته شده در یکشنبه 5 مرداد 1393 ساعت 09:11 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |