تبلیغات
کلبه احســــــــــاس - 'تَکــــــ پَری
کلبه احســــــــــاس

[ #کــآربَرآ شیکـــ × #پُستـــ هــآ تیکـــ × #هَمِگــی آنتیکــــ × جنبِهـ نَدآری : " سیکـــ تـیـــر " ]

قآنون 'تَکــــــ پَری' میگِــ نَساز بآ همهِ[!x!]همیشه آخر قصه ، یکے {راهـے شده} رَفته .

نوشته شده در پنجشنبه 16 مرداد 1393 ساعت 07:06 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |