تبلیغات
کلبه احســــــــــاس - خیالم راحته
کلبه احســــــــــاس

[ #کــآربَرآ شیکـــ × #پُستـــ هــآ تیکـــ × #هَمِگــی آنتیکــــ × جنبِهـ نَدآری : " سیکـــ تـیـــر " ]

ببیــن | عزیــز دلـــم | وقـــتی یــه پســری مــنو دوســت داره

یعــنی | مـــــال منــه |

حـالا تو هر چقـدر میخوای برو جلوش خود شیرینـی کن

| رگــتو | به خـاطرش بـزن hang_red.png

رو والــش کلــی شکلـک | قلب | بزار ...

عکســاشو تــند تنـد | like | کـن

خودتــو جــ ــر بده کــه جوابتو بـده !!!

ولـــــی وقـتی | دایورت | رو مـنه خیـــالم راحــته

وقتــی میـاد این کــاراتونو واســم

| تعریف میکــنه | و بــاهم میخنـدیم tongue_red.png

خیــالم راحــته

وقتــی جلوتون از قصـد محکـم تــر | بغــلم | میکـنه sibil_red.png

خیالم راحته

.

.

.

مـا کـهـ از ایـنـ پسـرا تـ و زندگیـمونـ نیسـ هرکیـ دارهـ خوشـ بـه حـالـشــ hang_red.png


نوشته شده در شنبه 22 شهریور 1393 ساعت 06:31 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |