تبلیغات
کلبه احســــــــــاس - ادعا !!
کلبه احســــــــــاس

[ #کــآربَرآ شیکـــ × #پُستـــ هــآ تیکـــ × #هَمِگــی آنتیکــــ × جنبِهـ نَدآری : " سیکـــ تـیـــر " ]

ســـرتا پـــــات ادعاس...

ولــــی صب تاشــــب فکرت پیــــــش ماس...
نیستــــــی برام حتــــی درحد زاپــــاس...
بامابــــــودن آرزوی خیــــــلیاس ...
مارو داشتن برات چیــــــزی تورویــــــاهاس...
فانتزیته باشی برام مخاطب خــــــاص...
ولی بدون ما ی مخاطب خاص داریم ک اون بالــــــاس...
اسمش خــــــداس...
پرچمش تو آسمــــــوناس...نوشته شده در دوشنبه 24 شهریور 1393 ساعت 04:35 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |