تبلیغات
کلبه احســــــــــاس - تخسم؟
کلبه احســــــــــاس

[ #کــآربَرآ شیکـــ × #پُستـــ هــآ تیکـــ × #هَمِگــی آنتیکــــ × جنبِهـ نَدآری : " سیکـــ تـیـــر " ]

تخسم؟
×
×
×
×
زیاد شرو ور میگن پشتم؟
×
×
×
×
بیخیال من یکی رو اون بالا دارم
×
×
×
×
ک بقیه رو از ذهنم شستم : |

zOOZX9.gif

نوشته شده در دوشنبه 24 شهریور 1393 ساعت 03:37 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |