تبلیغات
کلبه احســــــــــاس - خوشمـ اومد ازشـ
کلبه احســــــــــاس

[ #کــآربَرآ شیکـــ × #پُستـــ هــآ تیکـــ × #هَمِگــی آنتیکــــ × جنبِهـ نَدآری : " سیکـــ تـیـــر " ]


یعنی میـــــشه یه روزی
من و تــــو به هم برسیم ؟!

بعد یه روز صبح ..
من زودتر بیدار شم مثلا بخوام برم باشگاه ..
بگم پدری جونم .. مواظب پسری باش تا من بیام
تو هم خوابالو بگی باشه باشه .. تو برو حواسم هست !
یه بوس تــو رو کنم یکی هم ثمــره ی عشقمون رو
بعد بگم : میای دنبالم یا خودم بیام ؟؟
تو هم بگی زنگ بزن خواستی بیای
بگم: خُب .. بچه نیوفته .. بگی: نه بروووو دیگه
بگم خب ..
بعدِ دو ساعت زنگ بزنم نخیر هیشکی بر نمیداره !!
جَلدی بیام خونه ببینم جفتتون ولـــو... اوخی
بگم نگاه کُنــا ... بچه اش ام مثل خودشه .. تنبــل
پاشیــــد بینم .. الحق از خودت دو تا میخواستم
اما نه دیگه توی تنبـــلی
بعد تو دست ِ من و بکشی و محکم بوسم کنی و بگی:
!!!تـــو مال منی فقط .. دیدی مالِ خودم شدی

نوشته شده در سه شنبه 25 شهریور 1393 ساعت 04:31 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |