تبلیغات
کلبه احســــــــــاس - بَعضے ها
کلبه احســــــــــاس

[ #کــآربَرآ شیکـــ × #پُستـــ هــآ تیکـــ × #هَمِگــی آنتیکــــ × جنبِهـ نَدآری : " سیکـــ تـیـــر " ]

بایــــَـב بـــہ بَعضے ها گـُـفت:

اوלּ چـــیزے ڪـہ تو رو مــَـرב ڪَرבه،

ωـــَـگ رو هҐ نــَر ڪرבه[!]

پــَـس בنبآل یـہ چیز بـِـهتر

واسـہ ثـآبـــت ڪَرבלּ مــرבونـــگــیـت بــاش…


http://axgig.com/images/22964254757534604330.png

مـــלּ פֿـوבمو نگرفتҐ شما زیـــاבے פֿـوבِتو ول ڪرבے ......


نوشته شده در یکشنبه 30 شهریور 1393 ساعت 08:21 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |