تبلیغات
کلبه احســــــــــاس - خوداِرضآیی
کلبه احســــــــــاس

[ #کــآربَرآ شیکـــ × #پُستـــ هــآ تیکـــ × #هَمِگــی آنتیکــــ × جنبِهـ نَدآری : " سیکـــ تـیـــر " ]

مُعتَقِدَم :

عِشق وجودهِ خآرِجی نَدآرهِ

هَمَش [هَیجآنهِ]

لُطفاً قَبل از ابرآزِ عَلآقهِ

[خوداِرضآیی] نَمآیید


83680241084721592297.png


نوشته شده در یکشنبه 30 شهریور 1393 ساعت 08:22 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |