تبلیغات
کلبه احســــــــــاس - آسفآلت کرבטּِ בهـ ـטּ
کلبه احســــــــــاس

[ #کــآربَرآ شیکـــ × #پُستـــ هــآ تیکـــ × #هَمِگــی آنتیکــــ × جنبِهـ نَدآری : " سیکـــ تـیـــر " ]

و خُــدآونـב منـــو آفریـב ؛


تــآ وسیلهـ اـی بآشمـ برآ ـی ؛


آسفآلت کرבטּِ בهـ ـטּ "بعضیـآ " .../(!)


بـآرِ سنگینـــی رو בوشمهـ |

x5hh3dwpdej2hb6oam0j.jpg


نوشته شده در یکشنبه 30 شهریور 1393 ساعت 08:28 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |