تبلیغات
کلبه احســــــــــاس - تَصمیــــم
کلبه احســــــــــاس

[ #کــآربَرآ شیکـــ × #پُستـــ هــآ تیکـــ × #هَمِگــی آنتیکــــ × جنبِهـ نَدآری : " سیکـــ تـیـــر " ]

تَصمیــــم گرفتم تــُــو زندگــــیه خـُـودَـــم دخالـَــــت نکنم دیگــه


دوستـــــان زَحمَـــتشــُـــو میکـِـــــشن


http://www.8pic.ir/images/00406696368903682720.jpg

نوشته شده در سه شنبه 30 دی 1393 ساعت 11:15 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |