تبلیغات
کلبه احســــــــــاس - ⇜دیـوانـــــه
کلبه احســــــــــاس

[ #کــآربَرآ شیکـــ × #پُستـــ هــآ تیکـــ × #هَمِگــی آنتیکــــ × جنبِهـ نَدآری : " سیکـــ تـیـــر " ]

⇜دیـوانـــــه ات مے کنند✔✘ ↶"مســائلـــے"✔↷

↺ کـــــــه↻

↶در ذهنـــت بـــه جـاے حـــل شـــدن،↷

↫✘تــــــــه نشــــــین شـده باشــــند...!!!✘


نوشته شده در دوشنبه 13 بهمن 1393 ساعت 01:52 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |