تبلیغات
کلبه احســــــــــاس - سرنوشت...
کلبه احســــــــــاس

[ #کــآربَرآ شیکـــ × #پُستـــ هــآ تیکـــ × #هَمِگــی آنتیکــــ × جنبِهـ نَدآری : " سیکـــ تـیـــر " ]

Its a colorful world | via Tumblr

ﺣﻮﺻﻠﻪ ! ﺳَـــﺮ !

ﺩﺭﺱ ! ﺧــﺮ !..

ﻭﻗﺖ ! ﭘـُـــﺮ !...

ﺳـــﺮ ! ﺩﺭﺩ !...

ﻣﻐـﺰ ! ﻫﻨـــﮓ !...

ﺩﻝ ! ﺗﻨـــﮓ !...

ﭼﺸﻢ ! ﺗـــَــﺮ !...

ﮔﻮﺵ ! ﮐــَـــﺮ !...

ﻣــــﺦ ! ﺭﺩ !...


خسته نباشى سرنوشت...


نوشته شده در دوشنبه 13 بهمن 1393 ساعت 02:01 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |