تبلیغات
کلبه احســــــــــاس - چندتایی ...
کلبه احســــــــــاس

[ #کــآربَرآ شیکـــ × #پُستـــ هــآ تیکـــ × #هَمِگــی آنتیکــــ × جنبِهـ نَدآری : " سیکـــ تـیـــر " ]

★دنیــــای تـو چیـــه★?⇙
⇜پـــول،مـاشـــین،هــــــی خوشـــی⇝
⇙دنیـــاے مـــن چیـــہ?⇘
⇦یه فکــر واســـه خـــودکشـــــْی⇨
↷هـــه↶
✘دنیــــای ما از هَـــم سَــواســـت✘
☜▲ارههههههههههه اینجوریاس▲☜

Payamak_Jadid_Tike_Dar.jpg


ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــــــــﯽ ♝ﺍﺻـﻦ ﻧـﮕـﺬﺷــــــــــــــــﺖ♝
ﺍﻣـﺎ ﻣـﺎ ﺍﺯﺵ
ﮔـﺬﺷــــــــــــــــﺘـﯿـﻢ ...!!
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــــــــﯽ ﻫـﻢ ✧ ﺑـﺪ ✧ﮔـﺬﺷـﺖ ... ✧ﺳـﺨــــــــــــــــﺖ ✧ﮔـﺬﺷـﺖ ...ﺑـﺎ ✧ﺩﺭﺩ✧ ﮔـﺬﺷـــــــــــــــــﺖ ...
ﯾـﻪ ﺷــــــــــــــــﺒـﺎﯾـﯽ ✘ﺩﺍﺩ✘ ﺯﺩﯾـﻢ ﺍﻣـﺎ ﺟــــــــــــــــﺰ ﺩﻟـﻤـﻮﻥ ﻫـﯿـﭻ ﮐــــــــــــــــﺲﺻــــــــــــــــﺪﺍﻣـﻮﻧـﻮ ﻧـﺸــــــــــــــــﻨـﯿـﺪ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــــــــﯽ✘ ﻫـﻤـﻪ ﭼــــــــــــــــﯽ✘ ﺑـﻮﺩ ﺍﻟـﺎ ✘ﺍﻭﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎﯾـﺪ ﻣـﯿـﺒــــــــــــــــﻮﺩ ✘...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــﯽ ﻫـﻮﺍ ﻋـﺠـــــــﯿـﺐ ﺩﻭﻧـﻔـﺮﻩ ﺑـﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫـﻤــــــــﻮﻥ
ﺷـﺒـﺎ ﻣـﺎ ﺑـﻮﺩﯾـﻤـــــــــﻮ ﺗـﻨـﻬـﺎﯾـــــــــﯿﻤﻮﻥ ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـــــــﯽ ﻧـﻔـﺴـــــــﻤـﻮﻥ ﺑـﺮﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﯾـﻦ ﻫـﻤـــــــﻪ ﺑـﻐــــــــﺾ ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﻧـﻔــــــــﺲ ﮐـﻢ ﺍﻭﺭﺩﯾـﻢ ... ﺍﻣــﺎ ﺩﻭﻭﻡ
ﺍﻭﺭﺩﯾــﻢ ...!!
ﯾـﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾــــﯽ ﻓـﻘـــــــﻂ ﺯﻧـﺪﻩ ﺑـﻮﺩﯾـﻢ ... ﺯﻧـﺪﮔـﯽ ﻧـﮑـــــــﺮﺩﯾـﻢ ...
ﯾـﻪ ﺷﺒـﺎﯾـﯽ ﺯﻧــﺪﻩ ﻫـﻢ ﻧـﺒـﻮﺩﯾـﻢ ﻓـﻘــــــﻂ
ﺑـﻮﺩﯾــــــﻢ ....ﻫـﻤﯿﻦ
1396804172041.jpg✔✔مُواضــِـــــبـْــــ بـــــــــــــــــــــآشْ . . .ابجی،،
 

  ✔بـــــــــــــہ اُونـــــــــــــے کہ میــــــــــگـــــے °•.


           .•°+√ دآدآشْ √+°•.


     ،،  فـــَـــــــــــــــــرْدآ نگی
آخ...
یَواش..

186320-12a533cff8a60ee4fb3f53bc584fa4d8-
✘ شـــــــِكل مَنْ بــــــــــاش هَر شَبـ بِمیـرْ..
فَرداشْ بــــــــــیــدار شـــو اَز سَـر بِگیــــــــــــر..

زِندـگــى رو چَن خَطـ بِــــــــــبین..
هَــر چــــــــــى كــَــم داشــــــــــت اَز حَق بـگــــــــــیر!نوشته شده در دوشنبه 13 بهمن 1393 ساعت 03:15 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |