تبلیغات
کلبه احســــــــــاس - بســــ ــــــــلآمــ ـــــ ـــتـــــ
کلبه احســــــــــاس

[ #کــآربَرآ شیکـــ × #پُستـــ هــآ تیکـــ × #هَمِگــی آنتیکــــ × جنبِهـ نَدآری : " سیکـــ تـیـــر " ]


مغــــرور وخـــودشیفتهـ نیســـــــــــتیم ولی

یــآدگرفتیم تو زندگـــیمون منــــت اَحـــدی رو نکشیمـ...

خــــــــــداحافظـ ـــ تو فرهنگــ لغـــ ــت ما جــوابــش فقطــ یکـــ کـــلمـــســ ــ ـت...

 
بســــ ــــــــلآمــ ـــــ ـــتـــــ  همیــــــــن.

نوشته شده در سه شنبه 28 بهمن 1393 ساعت 12:23 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |